ไม่ปล่อยให้โกง…ใช้ “แสงซินโครตรอน” พิสูจน์เครื่องปั้นบ้านเชียงของแท้-ของปลอมได้แม่นยำ

No Comments

via MGR Online, 26 March 2018: The Thai Fine Arts Department and the Synchrotron Light Research Institute develop ways to study and authenticate Ban Chiang ceramics. Article is in Thai.

ไม่ปล่อยให้โกงนักวิจัยไทย-กรมศิลปากรใช้เทคโนโลยี “แสงซินโครตรอน” พิสูจน์วัตถุโบราณ “บ้านเชียง” อายุ 3,500 ปี ว่าเป็นของปลอมหรือจริงได้แม่นยำ

Source: ไม่ปล่อยให้โกง…ใช้ “แสงซินโครตรอน” พิสูจน์เครื่องปั้นบ้านเชียงของแท้-ของปลอมได้แม่นยำ