ขอนแก่น ขุดพบวัตถุโบราณ นักโบราณคดียืนยันพบหลายยุค เก่าแก่สุดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

No Comments
Source: Khon Kaen Link, 20181128

via Khon Kaen Link, 28 November 2018: Archaeologists excavate Dvaravati-period remains in downtown Khon Kaen. Article is in Thai but there’s also a video in the story.

Source: Khon Kaen Link, 20181128

Source: Khon Kaen Link, 20181128

คนงานก่อสร้างขุดหลุมฝังเสาพบวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยทราวดีอายุราว 800 ปี อยู่ใกล้กับกำแพงคูเมืองเก่า ห่างจากบริเวณที่ขุดพบก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเพียง 200 เมตร…. ดูต่อได้ที่ : https://www.khonkaenlink.info/home/news/7340.html

Source: ขอนแก่น ขุดพบวัตถุโบราณ นักโบราณคดียืนยันพบหลายยุค เก่าแก่สุดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

Categories: Thailand

Tags: