นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา

via MGR Online, 31 March 2018: A research team at Wat Chaiwattanaram in Ayutthaya have detected a possible structure beneath the temple, using Ground-Penetrating Radar and magnetometer surveys. Article is in Thai.

นักธรณีฟิสิกส์ใช้เรดาร์และการวัดค่าสนามแม่เหล็กสำรวจวัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยกรมศิลป์บูรณปฏิสังขรณ์และอนุรักษ์โบราณสถาน แล้วพบโครงสร้างปริศนาที่ยังไม่ทราบว่าคืออะไร เบื้องต้นส่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนำไปศึกษาต่อ

Source: นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา

Related Posts

Author: Noel Tan

Dr Noel Hidalgo Tan is the Senior Specialist in Archaeology at SEAMEO-SPAFA, the Southeast Asian Regional Centre for Archaelogy and Fine Arts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.