ไม่ปล่อยให้โกง…ใช้ “แสงซินโครตรอน” พิสูจน์เครื่องปั้นบ้านเชียงของแท้-ของปลอมได้แม่นยำ

via MGR Online, 26 March 2018: The Thai Fine Arts Department and the Synchrotron Light Research Institute develop ways to study and authenticate Ban Chiang ceramics. Article is in Thai.

ไม่ปล่อยให้โกงนักวิจัยไทย-กรมศิลปากรใช้เทคโนโลยี “แสงซินโครตรอน” พิสูจน์วัตถุโบราณ “บ้านเชียง” อายุ 3,500 ปี ว่าเป็นของปลอมหรือจริงได้แม่นยำ

Source: ไม่ปล่อยให้โกง…ใช้ “แสงซินโครตรอน” พิสูจน์เครื่องปั้นบ้านเชียงของแท้-ของปลอมได้แม่นยำ

Related Posts

Author: Noel Tan

Dr Noel Hidalgo Tan is the Senior Specialist in Archaeology at SEAMEO-SPAFA, the Southeast Asian Regional Centre for Archaelogy and Fine Arts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.