นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา

No Comments

via MGR Online, 31 March 2018: A research team at Wat Chaiwattanaram in Ayutthaya have detected a possible structure beneath the temple, using Ground-Penetrating Radar and magnetometer surveys. Article is in Thai.

นักธรณีฟิสิกส์ใช้เรดาร์และการวัดค่าสนามแม่เหล็กสำรวจวัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยกรมศิลป์บูรณปฏิสังขรณ์และอนุรักษ์โบราณสถาน แล้วพบโครงสร้างปริศนาที่ยังไม่ทราบว่าคืออะไร เบื้องต้นส่งข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนำไปศึกษาต่อ

Source: นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา