#savesithep: Oil drilling cancelled

No Comments

via 77kaoded, 28 Mar 2019: Breaking news – it looks like ECO Orient Resources has announced they will be cancelling the controversial drilling for oil at STN-2, which is outside the Khao Klang Nok stupa of Si Thep. This was announced at a public forum in Petchabun today. Article is in Thai.

เพชรบูรณ์-บริษัทอีโค่ฯประกาศยกเลิกหลุม STN-2 ย้ำเข้าใจความรู้สึกรักหวงแหนโบราณสถานกำลังเป็นมรดกโลก ตัวแทนองค์การโลกสีเขียวโต้บริษัทฯทำอีไอเออย่าโมเมกลุ่มเป้าหมาย จวกอย่าเหยียบย้ำหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

วันที่ 28 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดฯซึ่งมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ ได้มีมีการชี้แจงถึงโครงการผลิตปิโตรเลียมฐานผลิต STN-2 ใกล้กลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก หลังจากมีผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นที่ชี้ว่า 62.6% ชาวเพชรบูรณ์เห็นชอบกับโครงการนี้ โดยมีตัวแทนบริษัทวิชั่นอีคอนซัลแทนท์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ), ตัวแทนบริษัทอีโค่โอเรียนท์รีซอสเซส(ประเทศไทย)จำกัด และตัวแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานฯ เข้าชี้แจง

Source: บริษัทอีโค่ฯประกาศยกเลิกหลุม STN-2 ย้ำเข้าใจความรู้สึกรักหวงแหนโบราณสถานกำลังเป็นมรดกโลก – 77 ข่าวเด็ด

#savesithep: Read the Environmental Impact Assessment from ECO Orient Resources

No Comments
Si Thep. Stock photos from Shutterstock/ watto
Si Thep. Stock photos from Shutterstock/ watto
Si Thep. Stock photos from Shutterstock/ watto

via ThaiPublica.com, 08 Mar 2019: An article in Thai by my friend Phachaporn Phanomvan na Ayutthaya about the economics of drilling and the potential for the heritage industry in Si Thep. She proposes a minimum 5km buffer zone around Si Thep to protect the ancient ruins from the impact of oil drilling. At the end of the article is the Environmental Impact Assessment from the oil company proposing to drill next to Khao Klang Nok. It’s entirely in Thai, but there isn’t much in the assessment that addresses heritage protection.

ในเอกสารนำเสนอรับฟังความเห็น บริษัทต้องใช้เวลาการก่อสร้างสองเดือนถึงสองเดือนครึ่ง มีการเจาะลึกถึง 1,200 เมตร แม้จะใช้ระบบเจาะแบบแนวเฉียง แต่การใช้เครื่องจักรกลหนักก่อสร้างทำถนนและปรับพื้นที่ในการรองรับหลุมขุดอาจจะทำให้แรงสั่นสะเทือนส่งผลต่อเมืองโบราณศรีเทพ ทั้งในเชิงฝุ่นและผลกระทบต่อความมั่นคงในโครงสร้างโบราณต่างๆ เช่น สถูปโบราณ บ่อน้ำโบราณ ซึ่งอยู่รอบๆ เมืองโบราณศรีเทพ ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อหน้าดินอย่างถาวรรวมถึงถ้าหากมีการรั่วไหลใดๆ เกิดขึ้นอาจทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสี่ยง

ของเสียที่เกิดจากการขุดเจาะมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนน้ำบาดาลและระบบน้ำโบราณของเมืองศรีเทพ ซึ่งนอกจากจะยังใช้ในชุมชนปัจจุบันแล้วยังเป็นแหล่งโบราณสถานด้วย มลพิษจากกิจกรรมการขุดเจาะ เช่น การปล่อยก๊าซ ยังกระทบชุมชนและระบบนิเวศน์ของเมืองทั้งอากาศ น้ำ และดิน

นอกจากในมิติทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์แล้ว เมืองโบราณศรีเทพยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเชิงระบบนิเวศน์ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และนกมากมาย การสร้างบ่อขุดเจาะน้ำมันกระทบวงจรนิเวศน์ด้วยฝุ่นและเสียง ส่งผลกระทบต่อที่ดินในเมืองศรีเทพ ทำให้เป็นพื้นที่ไม่น่าอยู่อาศัยหรือพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดเป็นมรดกที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Source: รักษาไว้คู่แผ่นดิน : เมืองโบราณศรีเทพ วางแผนในการบริหารมรดกทางวัฒนธรรมในยุคนักล่าน้ำมัน | ThaiPublica

#savesithep Thai Cabinet approves proposing Si Thep to World Heritage List

No Comments
Si Thep Historical Park. Stock photos from Shutterstock/Yeastman
Si Thep Historical Park. Stock photos from Shutterstock/Yeastman
Si Thep Historical Park. Stock photos from Shutterstock/Yeastman

via MGR Online, 08 Mar 2019: The Thai cabinet at a meeting on Friday has approved the nomination of Si Thep as a Unesco World Heritage site, effectively starting the process. This would mean that Si Thep would eventually be added into the Unesco World Heritage tentative list. Inclusion into the tentative list typically happens at least a year before the country formally makes the nomination submission. Original article is in Thai.

ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. แหล่งข่าว เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะต้องจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ จากนั้นก็จะส่งไปยังคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาต่อไป

Source: มติบอร์ดคุ้มครองโลกเห็นชอบเสนอ “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

We need to make noise about the proposed oil drilling at Si Thep #savesithep

No Comments
Khao Klang Nok: The great stupa of Draravati, Si thep, Phetchabun, Thailand. Stock photo from Shutterstock/Alwayswin
Khao Klang Nok: The great stupa of Draravati, Si thep, Phetchabun, Thailand. Stock photo from Shutterstock/Alwayswin
Khao Klang Nok: The great stupa of Draravati, Si thep, Phetchabun, Thailand. Stock photo from Shutterstock/Alwayswin

via New Mandala, 28 Feb 2019: Following up on the previous news about proposed oil drilling near the Si Thep archaeological site in Thailand’s Petchabun province. The news is starting to gain some traction in Thai media, but I ask that you to help raise awareness about this ongoing development. Any kind drilling for oil will be destructive to an area that is definitely full of archaeological remains. #savesithep

Si Thep Historical Park was on track to become one of Thailand’s candidates for UNESCO heritage status. However, news broke on 25 February 2019 that shocked and angered the local community in Si Thep, as well as the academic community and those working within the heritage industry. ECO Orient Resources (Thailand) Ltd and ECO Orient Energy (Thailand) Ltd had organised a public hearing about plans to construct a drilling rig just 100 metres away from one of the historical park’s largest monuments, Khao Khlang Nok stupa. Khao Khlang Nok is Thailand’s largest stupa, a 64 by 64-metre stupa that stands 20 metres tall and dating back to at least the ninth century CE.

Si Thep Historical Park and its surrounding site deserves proper conservation and should be preserved for the future rather than traded for oil profits, which will benefit neither locals nor sustainable development in Phetchabun. Si Thep is potentially the largest ancient urban site in Thailand, its lifespan stretching back to the first to twelfth centuries CE. Si Thep Historical Park alone covers an area of 622.2 hectares. My study using old aerial photographs of the site revealed a complex system of hydraulic features and a third moat system that extends out beyond the area in Khao Khlang Nok, making the ‘city’ area approximately 1,544 hectares. A rough population estimate, base on water tanks, wells, site counts within the city, and material dispersal places the city’s population estimates at around 80,000 at conservative levels and 120,000 at a higher bound. Si Thep’s size and scale is then comparable with some of the more famous UNESCO Heritage Cities in Southeast Asia like Beikthano and Bagan in Myanmar.

Source: Will oil hunters destroy Thailand’s biggest ancient city? – New Mandala

See also:

Oil drilling 100m from Si Thep Historical Park | เสนอแผนขุดบ่อน้ำมันห่างโบราณสถานศรีเทพ 100 เมตร

No Comments
Source: Petchabun Cable 20190225
Source: Petchabun Cable 20190225
Source: Petchabun Cable 20190225

via Petchabun Cable, 25 Feb 2019: The article is in Thai, but pretty alarming. An oil company is holding public consultations to conduct oil drilling 100m (!!) away from the main stupa of Si Thep Historical Park. Any kind of drilling in that area is likely to hit archaeological remains, and more importantly that’s probably going to negatively affect any hopes of listing Si Thep as a World Heritage site. Public consultations are currently being held in the area until 27 Feb.

ดร.วารินทร์ ชลหาญ รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเสนอโครงการทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประเด็นหนึ่งที่มีการนำเสนอ จนเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วคือการนำอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากข้อมูล หลุมผลิต STN-2 มีระยะห่างจาก เจดีย์บริวาร มหาสถูปเขาคลังนอกเพียง 125 เมตรและห่างจากมหาสถูปเขาคลังนอกเพียง 200 – 300 เมตร เมื่อปรับสภาพพื้นที่แล้วก็จะเหลือระยะห่างระหว่างบ่อน้ำมัน และ โบราณสถานศรีเทพ ไม่เกิน 50 – 100 เมตร หากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานสามารถดำเนินการในบริเวณดังกล่าว หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เกรงจะส่งผลต่อภูมิทัศน์ และขอความมั่นใจจากทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะไม่กระทบต่อการขึ้นทะเบียนและประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลกตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ข้อมูลว่าทางกรมฯ ยังไม่มีข้อมูลว่าคณะกรรมการมรดกโลกมีเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก ขณะนี้กำลังทำหนังสือสอบถามไปยังกรมศิลปากร ระหว่างนี้เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ก็แสดงความเห็นเป็นห่วงต่อเรื่องดังกล่าว

Source: กรมเชื้อเพลิง ตอบไม่ชัด เจาะบ่อน้ำมันห่างโบราณสถานศรีเทพ 100 เมตร กระทบขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่ ? – phetchabuncable.com

Sri Thep proposed as World Heritage Site

No Comments

via Bangkok Post, 18 September 2018: Thailand intends to nominate Si Thep as a Unesco World Heritage Site.

Si Thep. Source: vivelevelo

Si Thep. Source: vivelevelo

Thailand is preparing to propose Sri Thep Historical Park in Phetchabun as a World Heritage Site, following on the footsteps of the 700-year-old city of Sukhothai and Ban Chiang archaeological site in Udon Thani.

Sri Thep Historical Park has been listed as a national archeological site since 1935.

The ancient city was once an important cultural centre in the region, spanning across parts of the lower north provinces of Thailand, including Phetchabun, Phitsanulok, Tak, Sukhothai and Uttaradit.

Source: Sri Thep proposed as World Heritage Site | Bangkok Post: news

photo by:


vivelevelo