ขอนแก่น ขุดพบวัตถุโบราณ นักโบราณคดียืนยันพบหลายยุค เก่าแก่สุดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

No Comments
Source: Khon Kaen Link, 20181128

via Khon Kaen Link, 28 November 2018: Archaeologists excavate Dvaravati-period remains in downtown Khon Kaen. Article is in Thai but there’s also a video in the story.

Source: Khon Kaen Link, 20181128

Source: Khon Kaen Link, 20181128

คนงานก่อสร้างขุดหลุมฝังเสาพบวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยทราวดีอายุราว 800 ปี อยู่ใกล้กับกำแพงคูเมืองเก่า ห่างจากบริเวณที่ขุดพบก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเพียง 200 เมตร…. ดูต่อได้ที่ : https://www.khonkaenlink.info/home/news/7340.html

Source: ขอนแก่น ขุดพบวัตถุโบราณ นักโบราณคดียืนยันพบหลายยุค เก่าแก่สุดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

Categories: Thailand

Tags:

Veteran archaeologist to conduct six-week dig at Fort Canning

No Comments
2012 photo of Prof. John Miksic at Fort Canning

via Straits Times, 01 September 2018: Prof. John Miksic is conducting a new excavation of Fort Canning Hill, a significant archaeological site in Singapore at the invitation of the National Parks Board in the lead-up to Singapore’s bicentennial in 2019. Note: Article is behind a paywall, but I found the full text on the NUS Southeast Asian Studies blog.

2012 photo of Prof. John Miksic at Fort Canning

2012 photo of Prof. John Miksic at Fort Canning

The lives of Singapore’s ancient rulers and people who worked in the royal Malay palace at Fort Canning Hill are being probed further by a pair of archaeologists.

Speaking to The Straits Times, veteran archaeologist John Miksic, 71, said he will be co-leading an excavation at the historic Fort Canning Park for six weeks from this weekend with Associate Professor Goh Geok Yian, 46. It will be Professor Miksic’s 13th dig at the park.

The National Parks Board invited Prof Miksic to conduct the dig as part of its overall restoration works at Fort Canning Park. This comes in the lead-up to Singapore’s bicentennial next year. The park will be the venue of the main bicentennial showcase.

The archaeologists will be assisted by a team of students and volunteers as they work in a large 10m by 5m pit near the park’s Spice Garden.

The area, which is also near the Registry of Marriages and the Keramat Iskandar Shah, has been interpreted as a 14th-century palace workshop after an earlier discovery of a “large charcoal feature” where iron tools were likely used.

Archaeologists had also found thousands of glass beads as well as small fragments of gold and clay crucibles at the site.

On the upcoming excavation, Prof Miksic said: “It is a significant site because it has the densest concentration of 14th-century artefacts in undisturbed soil anywhere on Fort Canning. We are likely to find a mixture of Chinese, Malay, South-east Asian, and Indian artefacts. The only question is whether we will find any new kinds of objects which we have not found before.”

The hill was once home to what was likely a large palatial complex dating back to the 14th century. A keramat or shrine was also located there – it was named after the last king of Singapura, Sri Sultan Iskandar Shah. He spent three years as king of Singapura before the island was invaded by the Majapahit empire at the turn of the 15th century. When Singapura fell, Iskandar Shah fled to Johor and eventually founded Melaka.

According to Prof Miksic’s book, Singapore And The Silk Road Of The Sea, 1300-1800, an initial dig at Fort Canning in 1984 ascertained that the hill had been occupied in the 14th century. Pottery made in China during its Yuan dynasty was discovered there.

Next year, a dedicated heritage museum is set to open at the three-storey conserved Fort Canning Centre, and will include artefacts dug up from Prof Miksic’s earlier excavations there.

Archaeologist Lim Chen Sian said: “It’s a very large hill so the excavations conducted there so far are only the tip of the iceberg. There is potential to find more materials from the Temasek period. It would be nice to look back in time in the lead-up to the bicentennial.”

Source: Veteran archaeologist to conduct six-week dig at Fort Canning, Singapore News & Top Stories – The Straits Times

Negeri Sembilan’s rainbow cave dig

No Comments

via Seremban Online, 06 August 2018: The archaeology team from Universiti Sains Malaysia is currently excavating a cave site called Gua Pelangi in Negri Sembilan.

It’s not easy being the Prof, but you can tell from his smile he wouldn’t have it any other way. Squatting six feet underground, at the bottom of a carefully measured square plot in the confines of a steamy, humid cave near Kuala Pilah, Prof Datuk Dr Mokhtar Saidin sweeps away some dirt with a soft brush, scratches his head, leans against the muddy wall, then for three or four minutes makes some notes and draws some simple diagrams-it’s not the most glamorous part of the job done by USM Global Archaeology Research Centre director professor Mokhtar but it is exciting.

Source: Negeri Sembilan’s rainbow cave dig | serembanonline

Follow Darren Curnoe on his Niah Caves excavation

No Comments

Darren Curnoe of the University of New South Wales is on his three-week excavation of the Niah Caves in Sarawak and he will be tweeting and broadcasting his experiences on Facebook Live. You can follow his progress here:

Darren Curnoe – Anthropologist. 80 likes. Biological anthropologist and archaeologist with an insatiable curiosity about the kind of creature we are and how we came to be this way.

Source: Darren Curnoe – Anthropologist

Tomb findings released

No Comments
Excavation of tomb in Binh Dinh province. Source: Viet Nam News 20151123

Archaeologists announced the results of the excavation of a 19th century tomb in Binh Dinh province.

Excavation of tomb in Binh Dinh province. Source: Viet Nam News 20151123

Excavation of tomb in Binh Dinh province. Source: Viet Nam News 20151123

Excavation of ancient tomb made public in Binh Dinh
Viet Nam News, 23 November 2015

The initial analysis of an ancient tomb excavated in An Nhon District in the central coastal province of Binh Dinh has been made known.

According to archaeologists, the tomb contained a mummified man aged from 67 to 70 years old. He was believed to be Vietnamese based on the characteristics of his nasal cavity and orbit.

Dr Nguyen Lan Cuong, head of the excavating team, told Viet Nam News, that the Viet Nam Institute of Archaeology decided to excavate and research this tomb as it was located in a residential area which had been reconstructed.

Full story here.

Excavations at Polonnaruwa to be carried out for the next five years

No Comments
Source: News.lk 20150831

The world heritage site of Polonnaruwa in Sri Lanka will be the focus of archaeological excavations for the next five years.

Source: News.lk 20150831

Source: News.lk 20150831

Archaeological excavations in Polonnaruwa under a five year plan
News.lk, 31 August 2015

The historic Polonnaruwa sacred city’s archaeological excavations commenced under a five year plan.
It has been implemented as an international excavation work under the Central Cultural Fund. The Archeological excavations of Polonnaruwa will take place until the year 2020, under the supervision of Professor of Archeology Robin Canham with the aim finding out more information about the Kingdom of Polonnaruwa.

The excavations were commenced from the ‘number two plot’ of Polonnaruwa Shiva Devalaya.

Full story here.

Excavations at Ho Citadel reveal moat structure

No Comments
Excavation at Ho Citadel. Source: Viet Nam News 20150819

Excavations at the Ho Citadel Unesco World Heritage Site have uncovered the remnant of a moat system among other archaeological finds.

Excavation at Ho Citadel. Source: Viet Nam News 20150819

Excavation at Ho Citadel. Source: Viet Nam News 20150819

Relics discovered at Ho Dynasty Citadel
Viet Nam News, 19 August 2015

Several relics and artifacts have been excavated from the Ho Dynasty Citadel’s southern area in the central province of Thanh Hoa, Director of Heritage Conservation Centre Do Quang Trong said.

Most recently, the three-month-long excavation of a 2,040sq.m area discovered a moat system and the relic of a citadel’s coastline.

The 61m-wide moat system has many processed stone blocks and a layer of crushed stone that is 5cm to 10cm thick.

The 7m-wide coastline relic is made of stone, lying 3.05m to 3.22m underground in the north and 3.89m to 4.60m in the south of the excavated site.

Full story here.

Current research in Angkorian society

No Comments
Excavations at Angkor Wat. Source: Alison in Cambodia 20150712

Fresh from fieldwork at Angkor Wat, Alison Carter posts about her recent work and about other developments in the Angkor region.

Excavations at Angkor Wat. Source: Alison in Cambodia 20150712

Excavations at Angkor Wat. Source: Alison in Cambodia 20150712

What do we know about Angkorian society?
Alison in Cambodia, 12 July 2015

Things have been busy these past few months with lots of developments and exciting new changes to come.  Since June I’ve been directing an excavation project looking at a house mound within the Angkor Wat enclosure.  This project is part of the Greater Angkor Project research program, a collaboration between the APSARA Authority and the University of Sydney. I’ll follow-up with a longer post on this work later, but in the meantime you can read a short article on this work in The Phnom Penh Post here.

Full story here.

The archaeology of an Angkorian household

No Comments
Angkor Wat excavation. Source : Phnom Penh Post 20150627

The Phnom Penh Post’s feature on an ongoing excavation in Angkor Wat, led by my friend Alison Carter. While working within the grounds of the famed temple, the excavation is looking to uncover the daily lives of the common people who would have lived in the complex.

Angkor Wat excavation. Source : Phnom Penh Post 20150627

Angkor Wat excavation. Source : Phnom Penh Post 20150627

Archaeologists digging in search of common people
Phnom Penh Post, 27 June 2015

In Angkor Wat research, the focus has long been on temples and high society. A new project there is taking a different approach, laying the foundation for a new understanding of the iconic empire

A team excavating a dirt mound at Angkor Wat is hoping to shed light on one of the enduring blank spots in archeologists’ understanding of the Angkorian empire: the lives of its common people.

It’s a fresh direction in the field of Angkorian archaeology, according to the leader of the dig, Alison Carter, 35, an Honorary Associate at the University of Sydney.

“We’ve spent a lot of time focusing on the temples and inscriptions and the elite members of the society, but there’s still so much that can be learned about the regular people who were contributing to the Angkorian empire. I hope that this project can spark some interest in those regular people,” she said this week.

The project, titled “Excavating Angkor: Household Archeology at Angkor Wat” which began in early June and will continue through July, is funded primarily by the US-based National Geographic Society, as well as the Dumbarton Oaks institute. It is a part of the larger Greater Angkor Project, an umbrella research initiative managed by the University of Sydney and the APSARA Authority.

Full story here.