ขอนแก่น ขุดพบวัตถุโบราณ นักโบราณคดียืนยันพบหลายยุค เก่าแก่สุดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

No Comments
Source: Khon Kaen Link, 20181128

via Khon Kaen Link, 28 November 2018: Archaeologists excavate Dvaravati-period remains in downtown Khon Kaen. Article is in Thai but there’s also a video in the story.

Source: Khon Kaen Link, 20181128

Source: Khon Kaen Link, 20181128

คนงานก่อสร้างขุดหลุมฝังเสาพบวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยทราวดีอายุราว 800 ปี อยู่ใกล้กับกำแพงคูเมืองเก่า ห่างจากบริเวณที่ขุดพบก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเพียง 200 เมตร…. ดูต่อได้ที่ : https://www.khonkaenlink.info/home/news/7340.html

Source: ขอนแก่น ขุดพบวัตถุโบราณ นักโบราณคดียืนยันพบหลายยุค เก่าแก่สุดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ (มีคลิป)

Categories: Thailand

Tags:

National Museum declares Manila’s post office building ‘important cultural property’

No Comments

via Manila Bulletin, 24 November 2018: The National Museum declares the Manila Post Office building, built in 1926, as an ‘important cultural property’.

Manila Post Office. Source: Manila Bulletin, 20181124

Manila Post Office. Source: Manila Bulletin, 20181124

The National Museum has declared the Post Office Building in Manila as an “important cultural property” (ICP) during the 251st founding anniversary of the Philippine Postal Service on Saturday, the Philippine Postal Corporation (PHLPost) said on Saturday.

Establishments declared as ICPs are “cultural assets that possess exceptional cultural, artistic and/or historical significance,” to the Philippines, PHLPost said in a statement.

The postal system in the Philippines started in 1767 in the first Manila Post Office in Escolta.

Source: National Museum declares Manila’s post office building ‘important cultural property’ » Manila Bulletin News

Singapore before colonisation: from Temasek to Singapura, destruction, and flight to Melaka and Johor

No Comments

via South China Morning Post, 27 November 2018: A new book Studying Singapore before 1800 explores a less-known area of Singapore’s past.

The history of Singapore before the foundation of the modern version of the city by Sir Stamford Raffles in 1819 has been largely ignored.

This volume of 18 articles (with a wide range of original publication dates) looks to rectify this and show that Singapore, because of its strategic location on the shipping route between East and West, was heavily involved in pre-British waves of global trade and colonisation.

Co-editor Kwan Chong Guan explains why this matters: “The challenge for Singapore in the 20th century is to recognise the nature of the post-colonial or postmodern cycle of globalisation it is caught in, and to decide best how to respond to it. Looking at the impact of earlier cycles of globalisation on the maritime history of the Melaka Straits may provide Singaporeans with a better understanding of their city state’s vulnerabilities.”

Source: Singapore before colonisation: from Temasek to Singapura, destruction, and flight to Melaka and Johor | South China Morning Post

Asian Civilisations Museum to open 3 new galleries for Christian Art, Islamic Art, and Ancestors and Rituals

No Comments

via Straits Times, 27 November 2018: New galleries in the Asian Civilisations Museum in Singapore.

The Asian Civilisations Museum (ACM) will open three new permanent galleries for Christian Art, Islamic Art, and Ancestors and Rituals on Saturday (Dec 1).

These galleries, found on the second level of the museum, will show how systems of faith and belief spread across Asia, and how traditions of religious art adapted as a result.

Among the highlights are a 17th century sculpture of the Virgin Mary with possible Chinese, Filipino and Mexican influences; an ornate 19th century Quran made in Terengganu; and a hornbill carving by Sarawak’s Iban community.

Source: Asian Civilisations Museum to open 3 new galleries for Christian Art, Islamic Art, and Ancestors and Rituals, Arts News & Top Stories – The Straits Times

Unesco recognises Lkhon Khol

No Comments
Lkhon Khol. Source: Khmer Times, 20181129

via Khmer Times, 29 November 2018: Cambodia’s Lkhon Khol is listed in Unesco’s Intangible Cultural Heritage List. Thailand also intends to list its version of the dance.

Lkhon Khol. Source: Khmer Times, 20181129

Lkhon Khol. Source: Khmer Times, 20181129

Unesco yesterday added Cambodia’s Lkhon Khol on its list of “intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding” during an annual meeting of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the island nation of Mauritius.

Prime Minister Hun Sen then praised the move on Facebook.

“The decision by the committee is a big national pride,” Mr Hun Sen said. “It happened because of efforts by the government, local artists, civil society and encouragement from the public, which brought us successful results.”

Source: Unesco recognises Lkhon Khol – Khmer Times

See also:

Shan caves awarded as smoke-free heritage site

No Comments
Buddha statues inside the Shwe Umin Pagoda Paya, Myanmar. Source Nick Fox / Shutterstock

via Myanmar Times, 26 November 2018: The Southeast Asia Tobacco Control Alliance recognizes the Pindaya Buddhist Caves complex for its efforts in making it a smoke-free site.

Buddha statues inside the Shwe Umin Pagoda Paya, Myanmar. Source Nick Fox / Shutterstock

Buddha statues inside the Shwe Umin Pagoda Paya, Myanmar. Source Nick Fox / Shutterstock

The Southeast Asia Tobacco Control Alliance has honoured Pindaya Caves in Shan State with an award for promoting a healthy environment and preserving the uniqueness of its culture by being a smoke-free heritage site.

The Southeast Asian anti-tobacco advocacy group gave the award to Pindaya Caves at the 6th Regional Meeting of Smoke-Free Cities in the Asia-Pacific Region and the Summit of Smoke-Free Leaders in Hoi An, Vietnam, last week.

Source: Shan caves awarded as smoke-free heritage site | The Myanmar Times

BPCB explores prehistoric rock art in Kisar

No Comments
Rock art from Kisar. Source: Antara 20181124

via Antara News, 24 November 2018:

Rock art from Kisar. Source: Antara 20181124

Rock art from Kisar. Source: Antara 20181124

North Maluku Cultural Heritage Preservation Agency (BPCB) explored the legacy of prehistoric rock art in the form of hand-drawn paintings and other motifs on walls of caves on Kisar Island, Southwest Maluku District, Maluku Province.

“We trace the rock art paintings` record and register them as national cultural reserves, so that they can be maintained, for they are the proof of the cultural value of prehistoric civilizations,” North Maluku BPCB Head Muhammad Husni remarked in Wonreli recently.

Based in Ternate, with a working area covering the provinces of Maluku, North Maluku, Papua, and West Papua, the BPCB began the search for prehistoric cultural paintings on Kisar Island since November 17, 2018.

Source: BPCB explores prehistoric rock art in Kisar – ANTARA News

Categories: Indonesia Rock Art

Tags:

SEAMEO SPAFA Archaeology Education Survey ends next week!

No Comments
SEAMEO SPAFA Archaelogy Education Survey

Have you filled up the SEAMEO SPAFA Survey on Archaeology Education in Southeast Asia yet? If you’ve been putting it off, you have only a few days left to get your opinions in.

SEAMEO SPAFA Archaelogy Education Survey

SEAMEO SPAFA Archaelogy Education Survey

This survey is part of my work for SEAMEO SPAFA, and we are looking to understand how and where archaeology is taught in the region, what kinds of skills training is needed, and where do students go after they get their degree. This is the first time a study of this kind has ever been undertaken in the region. So far we have received over 300 responses from Southeast Asia and beyond, and the survey will close on December 5 so if you haven’t taken it, please help me out and fill it up!

TAKE THE SURVEY HERE

UNESCO’s World Heritage program has lost its way

No Comments

A new book by Lynn Meskel discusses how the original mission of the Unesco World Heritage list has its focus distorted from conservation and preservation to tourism and economic benefits. The book is called A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage, and the Dream of Peace

Created in 1946 to help establish peace through international cooperation in a world ravaged by two colossal wars, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) hoped to change the “minds of men and women,” as its constitution says.

The agency aimed to achieve that mission through education, cultural exchange and conservation of heritage sites.

But that utopian ambition has gotten lost, according to Stanford anthropology Professor Lynn Meskell, who has spent the last eight years researching the history of the organization and its World Heritage program.

Today, most countries seem to care more about getting their historic sites onto the World Heritage List in order to benefit from UNESCO’s brand rather than discuss conservation and preservation, Meskell said.

Source: UNESCO’s World Heritage program has lost its way | Stanford News