ผู้เชี่ยวชาญ “สปาฟา” ยกย่องกรมศิลป์สุดทุ่มเทขุดเขาศรีวิชัย เผย 20 ปีเจอของเป็นตัน ลั่นพร้อมร่วมมือศึกษา

via Matichon, 10 Feb 2018: Excavation in Surat Thani Province. Article is in Thai

สืบเนื่องกรณีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากที่เข […]

Source: ผู้เชี่ยวชาญ “สปาฟา” ยกย่องกรมศิลป์สุดทุ่มเทขุดเขาศรีวิชัย เผย 20 ปีเจอของเป็นตัน ลั่นพร้อมร่วมมือศึกษา

Related Posts

Author: Noel Tan

Dr Noel Hidalgo Tan is the Senior Specialist in Archaeology at SEAMEO-SPAFA, the Southeast Asian Regional Centre for Archaelogy and Fine Arts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.